TENTANG KAMI

Kami merupakan pelajar Pismp Prasekolah 2 ambilan Januari 2009 IPG kampus Perempuan Melayu Melaka. 


Hernani Binti Tajul Arifin
Terengganu
23.05.1989


Liahisma Tusdiana Binti Ismail
Negeri Sembilan
19.05.1989TONGGAK UNESCO

Tonggak pendidikan United Nations Educational, Scientific and Cultural organization (UNESCO)

KLIK UNTUK BESARKAN IMEJ

Berikut pautan berkaitan tunggak unesco :

Kurikulum Standard Sekolah Rendah http://kssr.bpk.my/pengenalan/hasrat_kssr

A uneso - apnieve sourcebook for teacher education and tertiary level education http://www2.unescobkk.org/elib/publications/LearningToLive/LearningToLive.pdf


PENDEMOKRASIAN PENDIDIKANpendemokrasian pendidikan ialah penyediaan peluang yang terbuka untuk setiap orang bagi memperoleh kejayaan pendidikan.


Berikut merupakan pautan-pautan yang boleh dilayari berkenaan pendemokrasian pendidikan :

PENDEMOKRASIAN PENDIDIKAN: SUATU PENTAFSIRAN DAN TINJAUAN MENGENAI PENDEKATAN SERTA PELAKSANAANNYA DALAM SISTEM PENDIDIKAN DI MALAYSIA (Oleh: Ahmad Fauzi bin Mohamed) ://www.sahc.kedah.edu.my/esei_karya/Microsoft%20Word%20-%20Pendemokrasian%20Pendidikan.pdfINTEGRASI SOSIAL

Integrasi nasional merupakan satu proses penyatuan antara kumpulan manusia yang berbeza dari segi latar belakang, status sosial dan budaya untuk membentuk entiti yang mempunyai pegangan norma, sistem nilai serta mengamalkan kehidupan bersama. Penyatuan ini akhirnya akan mewujudkan perkongsian persefahaman dan pemikiran antara kaum di sebuah negara.


klik untuk besarkan imej

Berikut beberapa pautan yang boleh dilayari berkaitan integrasi nasional :
  1. Portal rasmi jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional  http://www.jpnin.gov.my/home
  2. Petikan ucapan DATUK SERI HJ. MOHAMED KHALED NORDIN menteri pengajian tinggi  bertajuk 'Sejarah Memperkukuhkan Integrasi Nasional'  http://khalednordin.com/?p=581
  3. Jurnal Cabaran Integrasi antara kaum di Malaysia : perspektif sejarah, keluarga dan pendidikan oleh MOhd Ridhuan Tee Abdullah http://www.ukm.my/jhadhari/makalah/v2n12010/makalah-v2n1-n4.pdf


PENGENALAN

BLOG INI AKAN MENERANGKAN TIGA TOPIK DI DALAM BAB 1 ISU DAN CABARAN PENDIDIKAN SEMASA IAITU :

1) INTEGRASI NASIONAL
2) PENDEMOKRASIAN PENDIDIKAN
3) KONSEP 1 MALAYSIA 

Salam Ramadan
Blog ini diwujudkan bagi memenuhi tuntutan TUGASAN KERJA KURSUS PENDEK (EDU 3109)GURU DAN CABARAN SEMASA.


diharapkan penghasilan blog http://gurunovislanjutan.blogspot.com/  
memberi manfaat kepada semua

 
CABARAN GURU © 2012 | Template By Jasriman Sukri